"Wiśnia Nadwiślanka" – Chroniona Nazwa Pochodzenia

  1. 6 września 2006 roku, „wiśnia sokowa nadwiślanka” wpisana została na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce.
  2. grudzień 2006 roku, Spółdzielnia rozpoczęła procedurę aplikacyjną o uzyskanie wpisu na listę KE Chronionych Nazw Pochodzenia.
  3. w grudzień 2009 rok, WIŚNIA NADWIŚLANKA uzyskała wpis przez Komisję Europejską na listę Chronionych Nazw Pochodzenia jako 880 produkt w UE, 15. z Polski, a pierwszy z Województwa Świętokrzyskiego.

Znakowanie produktów w ramach systemu odbywa się poprzez umieszczenia znaku ChNP oraz nazwy produktu.