Dystrubucja

W dążeniu do wypromowania marki swojego strategicznego produktu 6 września 2006 roku uzyskała wpis ‘Wiśni Nadwiślanki’ na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie w grudniu 2006 roku Spółdzielnia złożyła wniosek aplikacyjny do Komisji Europejskiej o Chronioną Nazwę Pochodzenia, uzyskując wpis do unijnych systemów jakości żywności w grudniu 2009 roku.

Od 2010 około 800 ton owoców poddawane jest certyfikacji zgodności ze specyfikacją w ramach systemu jakości Chroniona Nazwa Pochodzenia a logistykę dystrybucji zabezpiecza Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw NADWISLANKA, kooperując z odbiorcami będącymi zakładami przetwórczymi.

Obecność ‘Wiśni Nadwiślanki’ w unijnym systemie jakości żywności pozwala na promocję wyjątkowych walorów jej owoców na obszarze całej Unii Europejskiej.