Prozdrowotność

Wyjątkowo intensywna barwa soku wynika z bardzo dużej zawartość antocyjanów, która w zależności od stanowiska i roku jest o 20 do 100% wyższa niż w Łutówce (powyżej 115 mg/100 g oznaczane metodą HPLC). Wysoka zawartość antocyjanów jako związków antyoksydacyjnych stawia owoce Nadwiślanki w grupie cennych surowców prozdrowotnych.

„Wiśnia Nadwiślanka” stanowi prawdopodobnie wyselekcjonowaną siewkę pochodzącą od wiśni karłowatej Prunus fruticosa Pall. Świadectwem domniemanego pochodzenia od wiśni karłowatej jest sposób rozmnażania poprzez odrosty korzeniowe, wielkość owoców, intensywność barwy oraz to, że w rejonie jej uprawy można spotkać już nieliczne naturalne enklawy występowania reliktowych egzemplarzy Prunus fruticosa Pall. Owoce ‘Wiśni Nadwiślanki’ są mniejsze od owoców odmian szczepionych pochodzących od Prunus Avium L. i Prunus cerasus L. oraz ich mieszańców.

Nie usuwane odrosty korzeniowe powodują trudności przy zbiorze mechanicznym, a pozostawione na dłużej trwałe zakrzaczenie przeradzające się w nieużytek. Dlatego w sadzie owocującym usuwane są mechanicznie lub chemicznie, co najmniej dwa razy w sezonie.