Realizowane projekty

ŚLADAMI WIŚNI NADWIŚLANKI
to projekt realizowany na przełomie 2014 i 2015 roku, współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Wiśni NADWIŚLANKA.

Celem projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU, UKSZTAŁTOWANEGO POPRZEZ DUŻE SKONCENTROWANIE UPRAWY LOKALNEJ WIŚNI SOKOWEJ.

Uprawa lokalnej odroślowej wiśni sokowej w rejonie Słupi Nadbrzeżnej, gdzie datuje się historyczny początek jej uprawy, to ponad stuletnia tradycja, związana z obszarem nadwiślańskim i wapiennym podłożem.

Uprawa wiśni stanowi znaczące źródło dochodu lokalnej ludności i wzrasta nią zainteresowanie ze względu walory smakowe oraz parametry przetwórcze. Ponadto ze względu na unikalny mikroklimat i zachowanie naturalnych siedlisk wzrasta zainteresowanie turystyką i wypoczynkiem.

Projekt jest szansą na wzbogacenie istniejących szlaków turystycznych w tym rejonie i wykreowanie produktów opartych na ‘wiśni nadwiślance’.

Na realizację celu głównego projektu składają się cele szczegółowe:

  • wykorzystanie lokalnych tradycji uprawy odroślowej wiśni sokowej i wzrost atrakcyjności owoców,
  • wykorzystanie lokalnej tradycji wykonywania przetworów z wiśni dla uatrakcyjnienia oferty turystycznej,
  • wykorzystanie zasobów historycznych, przyrodniczych i ludzkich do rozwoju turystyki,
  • doskonalenie technik marketingowych wśród producentów wiśni i dywersyfikacji dochodów,
  • usystematyzowanie i udostępnienie informacji  o lokalnych produktach dla potencjalnego turysty,
  • popularyzacja walorów przyrodniczych i turystycznych regionu.