Stowarzyszenie Producentów

Przy Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw NADWIŚLANKA w Ożarowie producenci ‘wiśni Nadwiślanki’ zrzeszyli się Stowarzyszenie Miłośników Wiśni NADWIŚLANKA.

Celem Stowarzyszenia jest promocja ‘wiśni Nadwiślanki’ oraz dbałość o jakość produkcji certyfikowanej. Obecnie certyfikacji poddawane jest około 800 t owoców pozyskiwanych przez 38 producentów.

Odbiorca certyfikowanych owoców ma prawo umieszczenia na wyrobie gotowym informacji „wyprodukowano z produktu WIŚNIA NADWIŚLANKA ChNP”, a  przy informacji zamieścić logo znaku systemu jakości.