Wiśnia sokowa "Nadwiślanka"

Jest lokalnym typem odroślowej sokówki uprawianej w pasie nadwiślańskim od Ożarowa do Lipska, gdzie występują gleby o podłożu wapiennym, a tradycja uprawy sięga ponad 100 lat. Uprawiana poza tym rejonem cechuje się dobrym wzrostem i kwitnieniem, lecz wiązanie owoców jest zawodne.

Pozyskiwane owoce cechują się wyjątkowymi i niepowtarzalnymi cechami do których należy:
1) barwa, wynikająca z bardzo dużej zawartości antocyjanów, powyżej 115 mg/100 g (oznaczenie metodą HPLC). Zawartość antocyjanów przewyższa co najmniej o 20% ten sam parametr w owocach ‘Łutówki’, uznawanej za najbardziej przydatną do przetwórstwa. Różnica ta może dochodzić nawet do 100%. Powyższa różnica oraz wielkość opisywanego parametru jest uzależniona od warunków atmosferycznych danego roku oraz stanowiska.
2) trwałość barwy gwarantuje wysoką jej intensywność utrzymującą się nawet w wyniku intensywnych procesów przetwórczych.
3) smak, wynikający z korzystnej proporcji pomiędzy kwasami organicznymi (kwasowość 1,5-1,6%), a cukrami (wyrażone ekstraktem refraktometrycznym 16-23ºBx).
4) aromat, wynikający ze zróżnicowania i obfitości kwasów organicznych i aromatycznych substancji lotnych,
5) trwałość owocu po zbiorze, jest wyższa od owoców odmian uprawnych, co wynika z wysokiego ekstraktu i wytrącania się galaretki z soku wypływającego w zagłębieniu szypułkowym. W późniejszych terminach zbiorów wytwarzana warstwa odcinająca nie pozwala na wypływ soku.

Owoce są stosunkowo małe o masie od 1,6 do 3,3 g w zależności od miejsca wzrostu, zazwyczaj nie przekraczające średnicy 20 mm, o kształcie lekko spłaszczonym.