Zbiory

W roku 2005 grupa producentów, zdeterminowanych problemami zbytu i niską ceną owoców wiśni w roku poprzednim, założyła Spółdzielnię Producentów Owoców i Warzyw w Ożarowie pod nazwą NADWIŚLANKA, w której głównym produktem stanowiącym przedmiot obrotu jest właśnie lokalna sokówka. Już w pierwszym roku istnienia Spółdzielnia uzyskała wpis na listę wstępnie uznanych grup producentów, a status ten pozwolił na inwestowanie w zbiór mechaniczny.

Mechanizacja zbioru wymusiła zmianę koncepcji prowadzenia drzew na formę przewodnikową, dostosowując drzewa do kombajnów typu „otrząsarki”.

Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw NADWIŚLANKA dysponuje bazą logistyczną w Ożarowie, umożliwiającą okresowe składowanie owoców i zaopatrzenie w środki do produkcji, w tym środki ochrony roślin i nawozy. Ponadto prowadzi szkolenia, przekazy informacyjne i sygnalizację pojawów nasionnicy trześniówki.